Hey, I'm Cupphale!

Sterling, Virginia

Pha lê 3D để trên bàn làm việc của những nhà lãnh đạo, những nhà lãnh đạo cấp cao hay nhà quân sư thường bày biểu trưng cách vĩ nhân kiệt xuất như tượng Bác Hồ 3D, tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát,... hay tượng các vĩ nhân là nhiều người tôn sùng và lấy đó làm tấm gương để học tập và nội theo, cũng như để hàng ngày tự khuyên răn bản thân. 

Đặc biệt hình ảnh khi được thiết kế lên 3d sẽ trở nên sinh động, đa chiều có thể nhìn được mọi phía và độc đáo hơn lên so với ảnh gốc rất nhiều.


Khắc pha lê 3D kết hợp với ánh sáng từ đế đèn LED liên tục đổi mầu tạo cảm giác lung linh huyền ảo. Hình khắc được tạo từ các điểm khí nhỏ li ty trong pha lê càng tỏa sáng tạo tác rất tinh xảo

 

Sending to: 112 supporters

Add attachment (2MB filesize limit)

Your message has been sent!

Hi there! We're excited for you to send your first message.

Just a reminder, use messaging respectfully and appropriately. As a community of filmmakers and film lovers, we're here to tell stories, expand imaginations, build bridges and deepen empathy. Like everything on our platform, be supportive, create healthy debate, never get nasty and definitely don't spam. To use Seed&Spark, you agree to abide by our Code of Conduct.

Are you sure you want to delete this draft? There's no undo button!

The draft has been successfully deleted!

Ok

Hiding your project will prevent it from being viewed on the site or showing in search results on the web. Please note that it can take up to a week or two for Google to stop surfacing the page in search results. Anyone that clicks through before then will see the not found page.

Unhiding your project will allow it to be viewed on the site and show in search results on the web. Please note that it can take up to a week or two for Google to start surfacing the page again in search results.

Terms

>

Basic Info

Before we get started, please confirm the following:

By starting a project you agree to Seed&Spark’s Site Guidelines.

Terms

>

Basic Info

Cancel


Saved to Watchlist

Way to go, you just added something to your watchlist for the first time! You can find and view your watchlist at anytime from your profile.

Pay what you can.

Watch wild and wonderful movies and shows from independent filmmakers and get a new handpicked playlist every month.

Subscribe to Seed&Spark

Watch

Fund